VETOUISTELUN PERÄPOHJOLA-CUP

RUNKOSÄÄNNÖT

 

1. Vetouistelun Peräpohjola-Cup koostuu kuudesta osakilpailusta, joissa noudatetaan näitä sääntöjä sekä osakilpailukohtaisia sääntöjä.

2. Cup-kilpailuun osallistuvat osakilpailuihin ilmoittautuneet venekunnat automaattisesti ilman erillistä osallistumismaksua. Pisteet annetaan venekunnan kipparille ja kokonaistulokseen lasketaan 6 osakilpailun tulos.Kaksi (2) huonointa kisaa pistemäärällisesti jää pois.

Varakippari voi osallistua yhteen osakilpailuun varsinaisen kipparin sijaan. Varakipparin on ilmoitettava osakilpailun järjestäjälle kirjallisesti ennen kisaa toimimisestaan varsinaisena kipparina.

3. Jokaisessa kisassa jaetaan cup-pisteitä saalista saaneen venekunnan kipparille seuraavasti:           

 

 Sijoitus      Pisteet             Sijoitus               Pisteet                 Sijoitus       Pisteet

1                  30                      11                        14                        21                 4

2                  26                      12                        13                        22                 3

3                  23                      13                        12                        23                 2

4                  21                      14                        11                        24                 1

5                  20                      15                        10                        25                 0

6                  19                      16                         9                         26                 0

7                  18                      17                         8                         27                 0

8                  17                      18                         7                         28                 0

9                  16                      19                         6                         29                 0                  

10                 15                      20                        5                         30                jne.                                            

  

Pisteiden mennessä tasan, sijoituksen ratkaisee parempien sijoitusten kappalemäärä.

4. Enintään 3 henkilöä veneessä.

5.Kalojen kertoimet ovat kilpailukohtaisia, mikäli kertoimet ovat mukana kilpailussa ne ovat: Hauki x1, Ahven x5, Kuha x3 ja Taimen x3.

6.Jokaisessa kilpailussa on suurin kala sarja jossa palkitaan 3 suurinta kalaa, mikäli kertoimet on mukana kilpailussa lasketaan kalan paino kertoimineen. Lisäksi kilpailun suurin kala saa 3 cup pistettä ja toiseksi suurin 2 cup pistettä sekä kolmanneksi suurin 1 cup pisteen.

7. ISO KALA HAASTE: Kauden aikana venekunta voi enintään neljästä eri osakilpailusta leimata yhden arvokkaimman kalansa (iso kala haastekilpailussa kalat pisteytetään). Punnituksessa tulee päättää ilmoittaako suurimman kalansa mukaan ISO KALA HAASTEESEEN.

8. Kalojen alamitat ovat osakilpailukohtaisia. Pituuden väkivaltainen muuttaminen on kielletty.

9. Pyyntitavoista on sallittu vain moottorivetouistelu. Vapoja saa venekunnalla olla pyynnissä osakilpailusääntöjen mukaisesti.

Myös apuvälineet (takilat, hyvin merkityt plaanarit, kaikuluotaimet ym.) ovat kilpailukohtaisia. Ns. lirkkiminen (hitaasti kulkevasta tai paikallaan olevasta veneestä kalastaminen vapaa kädessä pitäen) on kielletty.

 

10. Viimeisessä osakilpailussa on tupla pisteet, venekunnan finaali kisasta saamat pisteet kerrotaan kahdella.                                                                                

11. Vetuistelun Peräpohjolacup ratkeaa viimeisen osakilpailun jälkeen ja Vetouistelun Peräpohjolacupin voittaa venekunta, joka saavuttaa korkeimman pistemäärän viidessä osakilpailussa.

12. Osanottajat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta. Jokaisella kilpailuun osallistuvalla 18-64 -vuotiaalla tulee olla kalastuksenhoitomaksu maksettuna ennen kilpailun alkua.

13. Ilmoittautumisen yhteydessä kipparille luovutetaan osakilpailusäännöt. Järjestäjillä on oikeus tarkastaa veneet ja varusteet kilpailutapahtuman aikana.

14. Vetouistelun Peräpohjolacupiin kohdistuvat oikaisut ja protestit käsittelee Cup -toimikunta. Osakilpailua koskevat erimielisyydet ratkaisee kunkin kilpailun tuomarineuvosto. Tahallinen vilppi ja sääntöjen rikkominen voi johtaa kilpailijan sulkemiseen osakilpailusta tai koko cupista.

15. Osanottomaksu on 50e kilpailu.